[code:1][/code:1]

Saturday, April 08, 2006

زمین لرزه لرستان در آئینه وبلاگها و وبسایتها

هرچند زلزله اخیر شمال شرق لرستان از عمق زیادی برخوردار بود و دهها هزار خانواده را بی خانمان و صدها هزار نفر را دچار دلهره کرد اما متاسفانه بزرگی این فاجعه مرگبار به درستی در رسانه ها انعکاس نیافت. شاید علت این امر کم بودن تعداد کشته شدگان این حادثه بود. اما تخریب کامل 15000 خانه و آسیب کم تا زیاد به 20000 خانه دیگر گوشه ای از عمق این فاجعه را نشان می دهد. تعطیلی دهها کارگاه و کارخانه و بیکاری هزاران کارگر نیز مشکل دیگری است که بر دوش لرستان محروم افزوده شده است.


با این وجود برخی وبلاگها و وبسایتها، خبرهای زمین لرزه بروجرد و دورود را پوشش دادند که جای تقدیر دارد. از آن جمله اند:


خبرگزاری جمهوری اسلامی – ایرنا
نشریه اینترنتی لور

وبلاگ لربلاگ
وبلاگ جوان
وبلاگ دانشگاه آزاد دورود
وبسایت بروجرد اینفو


همچنین سایتهای بی بی سی، ایسنا و فارس گزارشهای خبری قابل توجهی از این زمین لرزه تهیه کردند.


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home