[code:1][/code:1]

Tuesday, April 04, 2006

گزارش تصویری از زمین لرزه دشت سیلاخور - بخش اول

مویه در غم از دست دادن عزیزان


خانواده های بی سرپناه بازمانده از زمینلرزه مهیب لرستان


خاکسپاری جانباختگان زلزله در روستایی در جنوب بروجرد


جوانی بازمانده از زلزله ی ویرانگر بروجرد و دورود لرستان

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home