[code:1][/code:1]

Thursday, May 12, 2005

وبسایت بروجرد اینفو

وب سایت بروجرد اینفو با داده هایی در باره تاریخ و جغرافیای بروجرد و نیز امکانات گردشگری و دیدنی های بروجرد افتتاح شد. این وبسایت همچنین نقشه شهر بروجرد و راهنمای خیابانها و معابر شهر بروجرد را دارد. راهنمای بانکها و ادارات شهر بروجرد از دیگر بخش های آن است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home