[code:1][/code:1]

Friday, January 21, 2005

برف در بروجرد

گویا برخلاف چند سال گذشته که از بارش برف خبری نبود امسال زمستان حسابی بساط خود را در بروجرد گسترده و چند هفته ای است که بارش برف سنگین در بروجرد ادامه دارد. هرچند برای مردمان تهی دست و بی خانمان این برف و سرما جز رنج و ملال چیز دیگری نیست اما برای کشاورزان نوید سالی خوش و پر بار را می دهد. ضمنا گزارش سازمان هواشناسی نشان می دهد که کمینه دمای بروجرد در دیماه جاری 21 درجه زیر صفر بوده است


ليك شود سير زجان هر كه ببيند
فصل زمستان جانشكار بروجرد
بر اثر برف و باد و موسم سرما
تيره و تار است روزگار
بروجرد ديو سپيد است يا مصيبت عظما
يا كه بود برف بي شمار بروجرد
1383/10/01 -1ºC 7ºC 0 mm 39% 85%
1383/10/02 -4ºC 8ºC 0 mm 42% 80%
1383/10/03 -4ºC 7ºC 0 mm 43% 88%
1383/10/04 -4ºC 8ºC 0 mm 33% 75%
1383/10/05 0ºC 1ºC 6.3 mm 38% 96%
1383/10/06 -2ºC 2ºC 36.8 mm 83% 100%
1383/10/07 -2ºC 1ºC 0 mm 58% 84%
1383/10/08 -8ºC 0ºC 0 mm 41% 57%
1383/10/09 -14ºC -4ºC 0 mm 37% 51%
1383/10/10 -14ºC -1ºC 0 mm 42% 73%
1383/10/11 -10ºC 3ºC 0 mm 41% 69%
1383/10/12 -7ºC 6ºC 0 mm 48% 78%
1383/10/13 -4ºC 13ºC 0 mm 45% 85%
1383/10/14 5ºC 7ºC 0 mm 22% 76%
1383/10/15 -5ºC 3ºC 8.6 mm 51% 97%
1383/10/16 -7ºC 4ºC 0 mm 44% 73%
1383/10/17 0ºC 3ºC 12.9 mm 57% 100%
1383/10/18 -1ºC 2ºC 2.4 mm 72% 100%
1383/10/19 -4ºC 0ºC 0 mm 80% 93%
1383/10/20 -7ºC 0ºC 0 mm 66% 93%
1383/10/21 -5ºC -2ºC 9.8 mm 69% 97%
1383/10/22 -3ºC 0ºC 15.3 mm 90% 98%
1383/10/23 -10ºC -3ºC 5.6 mm ---% 92%
1383/10/24 -15ºC -8ºC 0 mm 56% 90%
1383/10/25 -21ºC -8ºC 0 mm 63% 87%
1383/10/26 -18ºC -5ºC 0 mm 61% 87%
1383/10/27 -16ºC -3ºC 0 mm 61% 87%
1383/10/28 -16ºC -2ºC 0 mm 57% 80%
1383/10/29 -7ºC 3ºC 0.1 mm 61% 81%
1383/10/30 1ºC 3ºC 4.4 mm 63% 93%

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home