[code:1][/code:1]

Tuesday, October 12, 2004

مطالعه بافت قدیم بروجرد


بافت قدیمی شهر بروجرد به عنوان یکی از پروژه های ملی مورد پژوهش قرار می گیرد. به گزارش خبر گزاری ميراث خبر، طرح تصويب پنج پروژه ملي ديگر در كنار 56 پايگاه پژوهشي موجود در كشور به تصويب رسيده و پس از صرف يك سال زمان براي تصويب اين پروژه ها با تاييد نهايي رئیس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مراحل پاياني خود نزديك شدThe old context of Borujerd City is determined be guarded and studied as a national research project. CHNتوضیح: بروجرد بعنوان یکی از شهر های قدیمی کشور، بخش هایی از بافت قدیمی خود شامل بازار ها، مسجد ها و محلات قدیمی را تا حدودی حفظ کرده است. علیرغم رشد سریع جمعیت و تخریب دانسته و ندانسته آثار قدیمی از جمله قلعه تاریخی شهر ، هنوز هم آثار جالب توجهی از زمانهای گذشته در شهر وجود دارد که بویژه خانه های اعیانی برجا مانده از دوران قاجار جالب توجه هستندلازم به ذکر است که تا گذشته ای نه چندان دور، شهر بروجرد از دو بخش عمده با نام های کوی صوفیان و کوی دانگه تشکیل شده بوده و قلعه و خندقی هم دور شهر بوده است. آخرین بار این قلعه در دوره قاجار مرمت و گسترش یافت و کمتر از بیست سال پیش آخرین بقایای آن در خیابان طالقانی توسط برخی مردم سودجو و بخش مجاور امام زاده جعفر نیز به بهانه تعمیر دیوار این امام زاده توسط نهادهای محلی تخریب شدخبر فوق و بویژه ملی بودن این پروژه می تواند نوید بخش باشد زیرا امکان نگه داری آثار قدیمی و مرمت آنها را فراهم می سازد

3 Comments:

At 10/13/2004, Blogger شعر معاصر بروجرد said...

سلام ای همه ا وری یردتو گفت ای پ کی میای بریم وری یرد برارم.
حمید

 
At 10/13/2004, Blogger شعر معاصر بروجرد said...

سلام ای همه ا وری یردتو گفت ای پ کی میای بریم وری یرد برارم.
حمید

 
At 10/14/2004, Blogger borujerd said...

سوا صوِ وا تعاونی هبده

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home