[code:1][/code:1]

Friday, September 03, 2004

جغرافياي بروجرد

موقعيت جغرافياي و وسعت منطقه

شهرستان بروجرد از نظر تقسيمات سياسي متعلق به استان لرستان در غرب كشور است . اين شهرستان در شمال استان واقع شده است و در ارتفاعات بيش از 1500 متر قرار دارد

وسعت اين شهرستان 1606 كيلومتر مربع است كه 72/5 درصد از مساحت استان لرستان را تشكيل مي دهد. مركز اين شهرستان شهر بروجرد است كه در دامنه ارتفاعات زاگرس و بر روي آبرفتهاي دشت سيلاخور و در حالت پايكوهي قرار دارد . اين شهر در ارتفاع 1580 متري از سطح دريا مي باشد. اين شهرستان در بين عرضهاي شمالي حد اقل 33 درجه و 36 دقيقه و حداكثر 34 درجه و 6 دقيقه و طول شرقي و داخل 48 درجه و 27 دقيقه و حداكثر 49 درجه و 27 دقيقه قرار دارد . شهرستان بروجرد در مسير جاده اصلي تهران ، خرمشهر قرار گرفته و با شهرستانهاي درود ، خرم آباد ، نهاوند ، ملاير و سربنداراك همسايه است

شهر بروجرد با مركز استان خرم آباد 110 كيلو متر فاصله زميني دارد و فاصله زميني اين شهر با تهران 407 كيلومتر و فاصله معمولي آن 304 كيلومتر است

1 Comments:

At 9/07/2004, Blogger ali akbar said...

لام . بابا كلاست خيلي بالاست و ما اونقدر بي كلاسيم كه ترسيدم پامو اونجا بگذارم . در هر صورت بعد از شوخي ممنونم كه سر زدي و

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home