[code:1][/code:1]

Tuesday, August 17, 2004

مهرداد اوستاMehrdad Avesta Posted by Hello

محمدرضا رحمانی معروف به مهرداد اوستا در بهمن ماه هزار و سیصد و هشت در بروجرد به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانی خود را در این شهر سپری کرد. در سال هزار و سیصد و بیست در تهران در یکی از دبیرستان های شبانه به ادامه تحصیل پرداخت و در سال 1327 موفق شد در رشته ادبی دیپلم بگیرد.در این سال همزمان با ورود به دانشکده ی معقول و منقول دانشگاه تهران به استخدام آموزش و پرورش درآمد و به عنوان مسئول سامان دادن به کتابخانه های موجود و مقالات و کتب ادبی این وزارتخانه و نیز دبیر در چندین دبیرستان تهران به فعالیت پرداخت. در سال هزار و سیصد سی با کسب مدرک کارشناسی در رشته ی معقول و منقول به ادامه ی تحصیل رشته ی فلسفه در دانشگاه تهران پرداخت.مهرداد اوستا در سالهای 1333 و 1345 دو بار ازدواج کرد که حاصل آن یک پسر و سه دختر بود. استاد اوستا ضمن تدریس در دانشگاه تهران سفرهای متعددی را به کشورهای مختلف انجام داد و آثار و اشعار ارزشمندی از خود بر جای نهاد. سرانجام در سال 1370 در سن 62 سالگی در اثر عارضه قلبی در گذشت و پیکر وی در قطعه مشاهیر ادب و هنر ایران در تهران به خاک سپرده شد
اوستا از شاعران و مدرسان برجسته زمان معاصر بود و وی را بزرگترین قصیده سرای معاصر نام نهاده اند. برخی کتابهای وی به دلایل سیاسی ممنوعیت انتشار یافتند و در دهه پنجاه مدتی ممنوع القلم بود. ادبیات فارسی، فلسفه ، تاریخ هنر، روش تحقیق هنری، ادبیات جهان، ادبیات دراماتیک، زیبایی شناسی و تاریخ موسیقی از جمله دروس تدرییس شده توسط وی در
دانشگاههای مختلف است. این شاعر بزرگ چندان که باید و شاید شناسانده نشده است. برخی آثار وی عبارتند از
تصحیح دیوان سلمان ساوجی وچاپ آن انتشارات زوار- 1332
رساله ای در فلسفه ، منطق ، روانشانسی و اخلاق انتشارات زوار- 1333
عقل واشراق انتشارات زوار - 1334
رسایل خیام ( نوروزنامه ـ رساله ی وجود ) با مقدمه و تحقیق در زندگی وی1335
ازکاروان رفته. انجمن ادبی حافظ ناشر زوار- 1339پالیزبان1342
حماسه آرش (منظومه معروف شاعر) چاپخانه خراسان ـ مشهد- 1344
ازامروز تا هرگز( مجموعه داستان های کوتاه) انتشارات ابن سینا - 1349
دفتر شعر « شراب خانگی ترس محتسب خورده » انتشارات زوار - 1351
تیرانا انتشارات زوار- 1352
امام حماسه ای دیگر انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - 1360
_____________________________________
نقل شده از وبلاگ شعر معاصر بروجرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home