[code:1][/code:1]

Friday, July 30, 2004

در باره بروجرد

بروجرد از شهرهای زیبای غرب ايران است که همچون نگینی در دامان کوههای باشکوه زاگرس آرمیده است. بروجرد را می توان شهر طبیعت نام نهاد چرا که نه تنها اطراف شهر که تمام خیابان های شهر سرسبز و خرم است. بهار بروجرد به راستی ديدنی است و مناظر بديع طبيعت منطقه، روان هر بيننده ای را سرشار از مستی و لطافت می کند. اين شهر دارای قدمتی فراوان است و در پاره ای زمان ها از نواحی مهم ايران بوده است. بروجرد به لحاظ تاريخی از شهرهای باستانی ايران است و آثار ارزشمندی بويژه از دوره پس از اسلام در آن يافت می شود

بروجردی ها به صنعت و تجارت علاقه مند هستند و روستائيان آن نيز به باغداری، کشاورزی و دامپروری مشغولند. مردم بروجرد خوش مشرب و اهل طربند و علاقه شدیدی به طبیعت دارند. بروجرد را شهر فرزانگان ناميده اند چرا که در طول تاريخ شخصيت های بزرگی به پيشگاه دانش و ادب معرفی نموده است. گويش بروجردی برگرفته از زبان فارسی است که البته رنگ و بوی محلی به خود گرفته و تا حدودی هم بالهجه لری پیوند یافته است. بروجردی ها اکثرا مسلمان و شیعه مذهب اند هر چند ادیان و گرایش های مذهبی دیگری نظیر دراویش و بهایی نیز در بروجرد طرفدارانی داشته و دارند. یهودی ها از اقلیت های مهم شهر بروجرد بوده اند که دارای سوابق فرهنگی و بازار و محلات ویژه هستند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home