[code:1][/code:1]

Friday, July 30, 2004

سایت شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد اقدام به راه اندازی سایت جدیدی نموده که اطلاعات و اخبار شهری را در بر دارد. همچنین حاوی مطالبی در مورد تاریخ، جغرافیا و بزرگان بروجرد است
This is a link for the website of the Municipality of Borujerd

2 Comments:

At 2/06/2009, Anonymous Anonymous said...

طرح قطار روزميني، ترامواي شهری بروجرد رامطالعه و بررسی ودر مسئولین این انگیزه را ایجاد کنیم بخاطر اینکه شهری آبادتر زیباتر باطراوت کم هزینه بدون ترافیک وسربلندتر برای نسلهای آینده داشته باشیم

به امید روزی که شاهد اجراي طرح اولين خط قطار ريلي رو زميني (تراموا) در بروجرد باشیم.
امید است باهمت نمایندگان محترم ومسئولین عزیز وپشتیبانی مردم خوبمان طرح تراموا به تصویب ودرآینده ای نه چندان دور بهره‌برداري برسد.
هدف از راه‌اندازي تراموا كاهش بار ترافيكي شهر و افزايش سرعت عبور و مرور در مناطق پرتردد ريل گذاري می شود و اين طرح براي شهرداري بروجرد درآمدزا خواهد بود.
اجراي اين طرح براي اولين بار در كشور و بروجرد خواهد بودو براساس مطالعات انجام شده، تراموا روزانه هزاران نفر را جابه‌جا مي‌كند.
يادآور مي‌شود: با انعقاد قراردادي ميان شهرداري و كنسرسيومي از شركت ها وبانکهای ايراني، بين‌المللي اروپايي و خصوصا كشور چك که تجربه کافی در این زمینه دارند کمک بگیرند.، ، اولين خط قطار ريلي روزميني (تراموا) در شهر بروجرد هدیه ای به نسلهای آینده وطرحی بسیار عالی وکم هزینه والحق که بروجرد استحقاق وشایستگی احداث وراه اندازی طرح تراموارا دارد .

 
At 3/29/2010, Anonymous Vahid Dokhani said...

اميدوارم همه شهروندان در اين طرح همكاري داشته باشند
پيشنهاد مي‌كنم براي تسريع در تأمين مالي اين طرح از روشهاي مشاركت عمومي نيز استفاده شود
وحيد

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home